Geo driehoek


Beschrijving

45 geo-driehoek gebruikt bij meetkundige vraagstukken en technisch tekenen.

Menige middelbare schoolleerling heeft met 30/60- en 45/45 driehoeken zijn meetkunde en geometrie 'sommen' gemaakt. Pythagoras heeft met zijn theo- rema aan deze driehoeken de volgende respectie- velijke verhoudingen van de zijden toegekend:
1:2: en 1:1:.

Afmetingen:   195 x 195 x 2 mm
Gewicht:   43 gram
Datum:   1920
Originele prijs:   0,60
Conditie:   10


Homogeen bakeliet

Het materiaal dat aan deze driehoek ten grondslag ligt is bakelietgranulaat, dat met grote persen tot platen wordt geperst. Nabewerkingen stansen de vormen uit. De uitwen- dige driehoekvorm is gestansd, de uitsparing gefreesd.

Aan de hand van de doorsnede is duidelijk zichtbaar dat de grondstof voor deze driehoek geen bakelietlaminaat is, daar is zij te homogeen voor. Pertinax is ook weer "luchtiger".


Het theorema van PythagorasHet theorema van Pythagoras
Het theorema van Pythagoras legt vast dat de som van de oppervlakken van de vierkanten tegen de rechthoekszijden gelijk is aan het oppervlak van het vierkant tegen de schuine zijde van een rechthoekige driehoek: a2 + b2 = c2.

Eenvoudiger gezegd: "in een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de rechthoekszijden gelijk aan het kwadraat van de schuine zijde".