Rouwbroches


Beschrijving

Bakelieten rouwbroches

Aan het eind van de 19e eeuw kon het rouwen voor nabestaanden wel een jaar duren. Sommigen droegen tijdens deze rouwperiode speciale rouwkleding, in eenvoudige milieus volstond men met een rouwband om de arm terwijl in de betere kringen rouwsieraden werden gedragen.

Afmetingen:   50x20 mm
Gewicht:   18 gram
Datum:   1910
Originele prijs:   Ä 4,50
Conditie:   10
Beschikbaar gesteld:   Juul van Dijk


Bakelieten rouwbroche met korenhalmen

Getoonde broches zijn een voorbeeld van zo'n rouwsieraad. In elke familie werd aan de rouwbeleving een eigen invulling gegeven. Voor heren bestonden speciale rouw-manchetknopen. Onder invloed van de professionalisering van het uitvaart ondernemerschap verdwenen in het midden van de 20e eeuw vele rouwrituelen. De ontkerkelijking hielp daar zeker ook aan mee.

In nevenstaande rouwbroche stellen de korenhalmen nieuw leven voor, hier zijn zij gebroken om de beŽindiging ervan te symboliseren.


Rouwbroche van git

Het gebruik van rouwjuwelen kent men al vanaf de 16e eeuw. Zij werden uit de erfenis van de overledene betaald om aan familie en vrienden uit te kunnen delen. De meeste van deze juwelen dateren uit het Victoriaanse tijdperk, de periode die de regeringsperiode van de Engelse koningin Victoria (1837~1901) omvat. De term 'Victoriaans' staat voor de stijl en uitvoering van objecten, zoals meubels, serviezen, maar ook gebouwen en het gedachtengoed zoals dat destijds in Engeland geldde. De rouwsieraden werden vaak uit zachte gesteenten gesneden, zoals git. In de periode van de industriŽle revolutie, toen bakeliet opkwam, werden rouwjuwelen in grote getale geperst.


Rouwbroche van git

Git is een delfstof van organische oorsprong, door verkoling van hout onder hoge druk. Het is op dezelfde wijze ontstaan als steenkool en staat bekend als zwart agaat of zwart barnsteen. Het meest bekende git komt uit het Engelse Whitby.

Git werd mede in Duitsland gedolven. Naast rouwsieraden werden van git ook rouwgespen en snuifdozen gemaakt.