Mottenballenhouder


Beschrijving

Mottenballenhouder voor in de kledingkast

Mottenballen werden in kledingkasten gebruikt tussen de bijvoorkeur wollen kleding die uit oogpunt van het seizoen niet gedragen werd, om te voorkomen dat motten en zilvervisjes zich tussen de kleding zouden gaan ophouden en tegoed doen aan de kleding. In motten ballen werden vluchtige chemische bestanddelen (pesticiden) gebruikt dat deze insecten niet prettig vonden om tussen te leven.

Afmetingen:   55x23 mm
Gewicht:   15 gram
Datum:   1935
Originele prijs:   1,80
Conditie:   10
Beschikbaar gesteld:   Bridget Salden


Mottenballen verdampen als zij zich in de open lucht bevinden. Zij verspreiden daarbij een giftige onplezierige lucht, dat motten verdrijft. Om hieraan te voldoen, bevatten de twee halve delen van de bakelieten mottenballenhouder een aantal gaten waar het gas doorheen kan ontsnappen. Als de torus open geschroefd wordt, kan een aantal balletjes in n van de houderhelften geplaatst worden.

Bij een dicht geschroefde mottenballenhouder kan door het centraal aanwezige gaatje een touwtje gestoken worden om aan n van de kledinghaken in de kast opgehangen te worden.

We kennen het gezegde Iets uit de mottenballen halen, wat wil zeggen dat je iets na lange tijd weer gaat gebruiken.


Mottenballen en hun giftigheid

Oude mottenballen bevatten destijds naftaleen en kamfer, maar door de hoge brandbaarheid bestaan de huidige mottenballen uit het minder brandbare para-dichloorbenzeen, pDCB.

Het blootstellen aan naftaleen kan het DNA van kinderen beschadigen, met een grote kans op kanker. Daarbij lijken de kleine balletjes op snoepjes, waardoor de kans bestaat dat kinderen en huisdieren ze opeten.

Naast het afstoten of doden van insecten zoals motten en zilvervisjes is het ook een afweermiddel tegen muizen en ander ongedierte. Mottenballen zijn gevaarlijk als zij onbeschermd zijn. Naast de giftige gassen die zij dan verspreiden, zijn zij zeer giftig.

Als mottenballen ingeslikt worden zal dit tot ziekte en in extreme gevallen tot de dood leiden. Als mottenballen in grote getale open-en-bloot in een gesloten ruimte (bijv.kelder) liggen, waar zich ook mensen ophouden, dan kan dat ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken.